دست نوشته های خودم

همه درددلها ، حرفها و یادداشتهای خودم …

عطر سنبل عطر کاج

نویسنده:
۲۸ خرداد ۹۵

بالاخره این کتاب هم به دستم رسید و خوندم. کتاب دیگری خانم خانم فیروزه جزایری دوما ،که موضوع کتاب و نحوه بیان روایت ها مشابه کتاب بدون لهجه خندیدن است. در واقع کتاب بخش از سرگذشت زندگی واقعی خود نویسنده است که شخصیتها همه واقعی هستند ولی ماجراها و خصوصیات این شخصیت ها به صورت طنز بیان شده است.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

         کتاب