دست نوشته های خودم

همه درددلها ، حرفها و یادداشتهای خودم …

قصه های بابام

نویسنده:
۱۳ اسفند ۹۵

قصه های بابام، کتابی از ارسکین کالدول است که احمد شاملو آن را ترجمه کرده است. کتاب از ۱۴ داستان مرتبط و بهم پیوسته تشکیل شده است. راوی پسرک نوچوانی است که ماجرای رفتار عجیب و طنز گونه پدر خود را بیان میکند. پدر وی فردی بی ملاحظه و سهل انگار و در یک کلام بی مسوولیت است که امور زندگی عملا به دست مادر خانه (مارتا) میگذرد. مارتا زن سخت کوش و دائم العصبانی ! است که با رختشویی درآمدی کسب میکند و از دست کارهای پدر و پسر و کارگر (کاکا) همیشه خشمگین است !

بعضی از قسمتهای کتاب بسیار خنده دار و برخی دیگر کاملا کسل کننده بود.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

         کتاب

         , ,