دست نوشته های خودم

همه درددلها ، حرفها و یادداشتهای خودم …

گودریدز و کتابهای ۲۰۱۸

نویسنده:
۱۵ بهمن ۹۷


سال ۲۰۱۸، هم مثل ۲۰۱۷، ۲۸ تا کتاب رو برای خودم انتخاب کردم و خوشحالم که تونستم به هدفم برسم. برای سال ۲۰۱۹ هم همین برنامه رو گذاشتم که تا الان خیلی خوب پیش رفتم

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

         کتاب

         ,