دست نوشته های خودم

همه درددلها ، حرفها و یادداشتهای خودم …

ادعاهایی برای آینده …

نویسنده:
۱۳ آبان ۸۹

اینکه من، سیمپل فرند تو میمانم، ادعایی هست بس گزاف و بزرگ که هرکسی از پسش بر نمی آید.

مثل خودم ! مثل خودت !

(از کتاب عواقب زندگی و رابطه ، بعید میدونم نوشته شده باشه)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

         دست نوشته

         ,