دست نوشته های خودم

همه درددلها ، حرفها و یادداشتهای خودم …

زن ایرانی !

نویسنده:
۲۰ آبان ۸۸

به طور کلی افراد متفاوت همیشه جذاب تر هستند چه مرد و چه زن
اما در ایران و با توجه به محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی و عرفی زنان ، این تفاوتها خیلی به چشم میاد

(لینک کامل عکسها و سایت مربوطه )

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

         عکس

         , ,