دست نوشته های خودم

همه درددلها ، حرفها و یادداشتهای خودم …

نمیفهمم !؟!

نویسنده:
۳۰ آبان ۹۱

من هنوز نفهمیدم اینکه گفته می شود ، فلانی گرمایی هست ، از گرما خوشش میاد ، یا با گرما مشکل دارد و در سرما راحت تر است ؟
من هنوز نفهمیدم وقتی برای کسی میخواهی چای یا … بیاوری (برای بار دوم و …) ، میپرسی : چای بریزم براتون ؟ و در جواب میشنوی ، مرسی !! این مرسی یعنی آره بیاور ؟!؟ یا نه ممنون ، میل ندارم ؟!
یا من هنوز هم نمیدانم چرا وقتی میگوییم تیم ایکس به تیم دیگری باخته ، اگر بجای به از کلمه از استفاده کنیم ، چرا مفهموم جمله برعکس یا بی مفهوم می شود !؟

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

         دست نوشته

         ,