دست نوشته های خودم

همه درددلها ، حرفها و یادداشتهای خودم …

رسیدی خونه تک بزن !

نویسنده:
۲۹ آبان ۹۱

عکس زیر در ظهر یک روز پاییزی وسط هفته ، در چهار راه کیان سنتر مشهد گرفته شده است ! از محل کار برمیگشتیم و دنبال بهانه ای برای خندیدن که این عکس را گرفتیم !

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

         خاطره , عکس

         ,